ZyXEL Vantage CNM - 25

ZyXEL Vantage CNM - 25

Centralized Network Management - 25 device access (Windows)

Centralized Network Management - 25 device access (Windows) Scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem sieci
PN: 91-996-050001B
W magazynie
6 044 PLN
7 434 PLN z VAT | Cena standardowa: 8 177 PLN

Wrzuć do koszyka

Chętnie pomożemy w instalacji i konfiguracji zakupionych przez Państwa produktów. W razie problemów, prosimy o kontakt z naszszą infolinią.

Informacje szczegółowe


Kompletne, zintegrowane zarzšdzanie zagrożeniami - UTM
Urzšdzenia serii ZyWALL, udostępniajš administratorom opcję centralnego definiowania, dystrybucji i egzekwowania ustawień szerokiej gamy usług oferowanych przez technologię UTM (Unified Threat Management). Aplikacja Vantage CNM 2.3 pozwala na łatwe stosowanie, monitorowanie i aktualizację licencji bezpieczeństwa za poœrednictwem aplikacji license monitor. Powiadomienia e-mail sš generowane automatycznie, w celu przypomnienia menadżerom IT o zbliżajšcym się terminie wygaœnięcia danej licencji.

Tworzenie połšczeń VPN jednym kliknięciem
Narzędzie zarzšdzania CNM firmy ZyXEL umożliwia tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) jednym kliknięciem. Funkcja ta ułatwia proces tworzenia tuneli VPN i eliminuje koniecznoœć przeprowadzania skomplikowanej, szczegółowej konfiguracji. Za poœrednictwem graficznego interfejsu użytkownika, administratorzy mogš łatwo połšczyć ze sobš dwa urzšdzenia, tworzšc pomiędzy nimi tunel VPN.

Kompleksowe zarzšdzanie
Aplikacja Vantage CNM, pozwala na zarzšdzanie urzšdzeniami z centralnej lokalizacji. Ta sama aktualizację oprogramowania wewnętrznego może zostać wgrana na na wielu lub wszystkich urzšdzeniach. Administratorzy mogš również za jej poœrednictwem dokonywać zmian w polisach bezpieczeństwa, jak również dokonywać zapisu i przywracać ustawienia konfiguracyjne na dowolnym urzšdzeniu. Te cechy sprawiajš, że zmniejsza się zapotrzebowanie na bezpoœrednie zaangażowanie pracy administratorów oraz koniecznoœć dokonywania pojedynczych aktualizacji.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym, alarmy i kompleksowe raporty graficzne
Aplikacja Vantage CNM obsługuje funkcję logowania zdarzeń i alarmów w czasie rzeczywistym. Administratorzy majš możliwoœć monitorowania pracy urzšdzeń w szybki i prosty sposób. Wyœwietlane informacje obejmujš status (włšczone/wyłšczone/wymagajšce interwencji) i rodzaj urzšdzenia.
Aplikacja Vantage CNM pozwala na tworzenie szczegółowych analiz, a także raportów z monitoringu i zarzšdzania. Oferuje ona także możliwoœć wglšdu do ponad 50 historycznych raportów, zawierajšcych wykryte ataki intruzów, wirusów, zużycie pasma, listę odwiedzanych stron WWW, aktywnoœci użytkowników i inne. Mechanizm alarmów dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa, dostarczajšc informacje o atakach i błędach systemowych. W momencie zaistnienia jakiegoœ incydentu, administrator zostanie o tym poinformowany za poœrednictwem komunikatu graficznego na ekranie oraz otrzyma powiadomienie via e-mail.

Zastosowanie

Scentralizowane raportowanie i zarzšdzanie bezpieczeństwem

Příklad zapojení Vantage CNM - 25

Funkcje

- Scentralizowane zarzšdzanie zaporami klasy UTM
- Tworzenie połšczeń VPN jednym kliknięciem
- Zbiorowa konfiguracja urzšdzeń: aktualizacja oprogramowania, zapis/przywrócenie ustawień
- Monitorowanie w czasie rzeczywistym, alarmowanie i kompleksowe raporty graficzne

Parametry techniczne


Wymagania sprzętowe
· Serwer
o Procesor: Intel P4 3.2 GHz lub wyższy
o Pamięć: 2GB lub większa
o Dysk twardy: 250 GB lub większy
· Klient
o Procesor: Intel P3 450 MHz lub wyższy
o Pamięć: 256MB lub większa
Wymagania oprogramowania
· Serwer
o System operacyjny: Windows XP Pro (SP2) / Windows 2000 Server (SP4) / Windows 2003 Server (SP1) English version
· Klient
o JRE (Java Run-time Environment) wersja 1.5.x lub wyższa
o Wymagania dotyczšce przeglšdarki*:
o Microsoft Internet Explorer 6.0 on Windows.
o Firefox 1.5 on Windows
* Obsługa nowszych przeglšdarek w przyszłych wersjach oprogramowania