ZyXEL NWA1123-AC v2

ZyXEL NWA1123-AC v2

Dwuzakresowy punkt dostępowy PoE 802.11 a/b/g/n z opcją montażu pod sufitem

LAN: 1x 1000Base-T (PoE) ? Wireless: WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac/?h, symultaniczny ? Szybkość transmisji: 300Mbps (2.4GHz), 867Mbps (5GHz) ? Bezpieczeństwo: 64/?128bit WEP, WPA, WPA2 ? Anteny: wewn. ? Pobór mocy: 9 W (eksploatacja) ? Wymiary: 130x130x54.5mm
PN: NWA1123-ACV2-EU0101F
W magazynie
297 PLN
366 PLN z VAT | Cena standardowa: 403 PLN

Wrzuć do koszyka

Chętnie pomożemy w instalacji i konfiguracji zakupionych przez Państwa produktów. W razie problemów, prosimy o kontakt z naszszą infolinią.

Informacje szczegółowe

Ogromny zasięg wielofunkcyjnego punktu dostępowego montowanego pod sufitem

Seria ZyXEL NWA1120 to bazujšcy na standardzie 802.11n PoE, zarzšdzalny przez SNMP punkt dostępowy, obsługujšcy prędkoœć transferu do 300Mbitów na sekundę lub 600Mbitów w kombinacji dwóch zakresów częstotliwoœci. Wbudowane anteny umożliwiajš obszerne pokrycie zasięgiem bezprzewodowym bez ograniczania wydajnoœci sieci WiFi.

Sygnał WiFi w serii ZyXEL NWA1120 optymalizuje technologia 11n Beamforming TX i Maximum Likelihood Demodulation (MLD) dla lepszego i większego zasięgu. Wraz z uniwersalnš konstrukcjš i obsługš IPv6, seria NWA1120 jest idealnym i najbardziej optymalnym rozwišzaniem dla firm, sektora usługowego oraz edukacyjnego.

Wielofunkcyjny design z opcjš montażu pod sufitem umożliwia rozległe wewnętrzne instalacje

W odróżnieniu od tradycyjnych biznesowych punktów dostępowych usiłujšcych oferować lepszy zasięg i wydajnoœć, seria ZyXEL NWA1120 rozwišzuje wszystkie problemy łšczšc technologię PoE z wielofunkcyjnym designem. Urzšdzenie posiada wbudowane anteny, które nie powodujš obniżenia wydajnoœci sieci WiFi. Możliwoœć montażu urzšdzeń pod sufitem zapewnia bezinwazyjny sposób instalacji, istotny zwłaszcza dla sektora przedsiębiorstw usługowych i edukacyjnych.
Bezpieczna obudowa zastosowana w serii ZyXEL NWA1120 zbudowana jest z materiałów nietoksycznych bez szkodliwej emisji. Dzięki temu urzšdzenie jest odpowiednie do wewnętrznych publicznych wdrożeń sieci bezprzewodowej.

Technologia bezprzewodowa 11n zwiększa zasięg nawet o 50%

Chociaż technologia 11n jest już dziœ standardem, nadal pozostawia kilka nierozwišzanych problemów, takich jak martwe punkty i niewystarczajšcy zasięg z powodu regulacji norm i ograniczeń mocy nadajnika radiowego. Seria ZyXEL NWA1120 PoE rozwišzuje te problemy dzięki obsłudze funkcji, takich jak: Beamforming TX, LDPC i MLD. Wraz z funkcjš MLD, seria NWA1120 zwiększa stosunek sygnału do szumu (SNR) o 3 dB i sprawia, że usługi bezprzewodowe sš lepsze i bardziej stabilne dla satysfakcji użytkowników mobilnych.
Funkcja Beamforming TX eliminuje również punkty bez zasięgu, zwiększajšc zasięg z cišgłš i dynamicznš zmianš faz sygnału. Lepszy i większy zasięg oznacza korzyœci płynšce ze zmniejszonego poboru urzšdzeń, takich jak inteligentne telefony lub tablety. Dzięki temu użytkownicy wraz z seriš NWA1120 mogš doœwiadczać najlepszych mobilnych usług bezprzewodowych w dowolnym czasie i miejscu.

Łatwe planowanie zasięgu sieci WiFi z jednoczesnym sygnałem w paœmie 2.4 GHz i 5 GHz (NWA1123-NI)

Wokół nas działa wiele urzšdzeń WiFi pracujšcych w standardzie 802.11g. Dlatego pasmo 2.4GHz jest ekstremalnie eksploatowane. Ponadto ze wszystkich dostępnych kanałów tylko 3 nie nakładajš się na siebie, lecz mogš kolidować z pozostałymi,powodujšc blokowanie ruchu sieciowego.

Dwumodułowy punkt dostępowy ZyXEL NWA1123-NI 802.11 a/b/g/n PoE posiada moduł radiowy, pracujšcy w paœmie 2.4 GHz i 5 GHz. Dzięki temu idealnie nadaje się do jednoczesnej obsługi różnego rodzaju usług. Ponieważ coraz więcej laptopów i urzšdzeń mobilnych posiada kartę WiFi obsługujšcš oba pasma, użytkownicy majš możliwoœć wyboru pomiędzy częstotliwoœciš 5GHz jako priorytetowš i możliwoœć zbalansowania obcišżonego ruchem sieciowym pasma 2.4GHz.

Wyższa częstotliwoœć 5GHz oferuje krótszy zasięg sygnału w porównaniu z pasmem 2.4GHz przy tej samej mocy nadajnika radiowego. Z tego powodu model NWA1123-NI posiada wysokš moc nadajnika 5GHz i dzięki temu oferuje porównywalny zasięg do sieci 2.4GHz, przez co złożonoœć wdrożenia takiej sieci jest znacznie zredukowana.

8/16 profili SSID dla kompleksowego zarzšdzania użytkownikami

W różnych œrodowiskach publicznych administratorzy mogš używać przełšczników VLAN do separowania ruchu od różnego rodzaju użytkowników, ponieważ różne grupy mogš wymagać również niezależnych zabezpieczeń. ZyXEL NWA1121-NI obsługuje do 8 profili SSID, a model NWA1123-NI do 16 profili SSID (dwa zakresy pasma), umożliwiajšc mapowanie poziomu zabezpieczeń VLAN do klasyfikacji użytkowników korzystajšcych z różnych usług, takich jak: publiczny dostęp do Internetu lub poufna zawartoœć internetowa. Funkcja ta umożliwia klientom biznesowym spójne zarzšdzanie użytkownikami sieci bezprzewodowej.

Zastosowanie

Funkcje

  • Kompaktowy design
  • Bezpieczna obudowa z ekologicznego materiału LOSH (Low-Smoke Zero Halogen)
  • Zasięg – ulepszone funkcje 11n z obsługš mechanizmów Low Density Parity Check (LDPC), Maximum Likelihood Demodulation (MLD) oraz Beamforming TX
  • Obsługa do 8/16 profili SSID
  • Łatwe planowanie sieci WiFi z jednoczesnym zasięgiem sieci 2.4 GHz i 5 GHz (NWA1123-NI)

Parametry techniczne