ZyXEL IES-1000M AC

ZyXEL IES-1000M AC

Wielousługowy, mini IP DSLAM

Multi-service mini IP DSLAM chassis - AC power input, 2 slots
PN: 91-004-098001B
W magazynie
723 PLN
889 PLN z VAT | Cena standardowa: 978 PLN

Wrzuć do koszyka

Chętnie pomożemy w instalacji i konfiguracji zakupionych przez Państwa produktów. W razie problemów, prosimy o kontakt z naszszą infolinią.

Informacje szczegółowe

Kompletne portfolio koncentratorów DSLAM do szerokiego spektrum zastosowań
Portofolio produktów firmy ZyXEL obejmuje kilka modeli koncentratorów IP Express, przeznaczonych do pracy w różnych œrodowiskach sieciowych. Najmniejszy model IES-1000 oferuje dwa gniazda na karty liniowe. Dostępne sš również duże urzšdzenia modularne, umożliwiajšce instalację wielu kart o większej gęstoœci portów. W zależnoœci od wersji, urzšdzenia mogš być zasilane pršdem przemiennym AC lub pršdem stałym DC, co umożliwia ich uproszczonš instalację zarówno wewnštrz budynków, jak i w szafach telekomunikacyjnych. Niektóre modele wyposażono we wzmocnionš obudowę umożliwiajšcš pracę urzšdzenia w szerokim zakresie temperatur np. w węzłach rozdzielczych zlokalizowanych na zewnštrz budynków.

Dowolna konfiguracja połšczeń uplink
Wszystkie modularne koncentratory ZyXEL’a wykorzystujš kartę zarzšdzajšco-przełšczajšcš MSC1000A (Management and Switching Card) do obsługi połšczeń uplink. Karta MSC1000A wyposażona jest w cztery porty Gigabit Ethernet, dzięki czemu grupa koncentratorów może być instalowana w topologii drzewa lub pierœcienia. ZyXEL oferuje również szeroki wachlarz transceiver’ów miedzianych lub optycznych, obsługujšcych połšczenia na różne odległoœci.

Obsługa wielu standardów DSL
Wszystkie modele koncentratorów IP Express obsługujš różne technologie DSL (ADSL2+ over POTS, ADSL2+ over ISDN, G.SHDSL oraz VDSL2). W zależnoœci od zastosowanej technologii, prędkoœć transmisji może wynosić od 128Kbps do 24Mbps, na odległoœć do 6km. Dzięki tej funkcjonalnoœci usługodawcy mogš zaoferować szybszy dostęp szerokopasmowy dla większoœci klientów, po cenie niższej niż w przypadku innych rozwišzań.

Wsparcie dla sieci VLAN gwarantuje bezpieczeństwo i segmentację usług
Koncentratory IP Express obsługujš wirtualne sieci VLAN, umożliwiajšc segmentację usług oferowanych przez operatorów. Każdy wirtualny obwód PVC (Permanent Virtual Circuit) może być mapowany do innego VLAN’u. W ramach mechanizmów QoS (Quality-of-Service) administrator może nadawać odpowiednie priorytety danym, w zależnoœci od identyfikatora VLAN. Dzięki tej funkcjonalnoœci, usługi takie jak, dostęp do sieci Internet, transmisja VoIP oraz video mogš być obsługiwane z okreœlonym priorytetem. W przypadku zastosowań biznesowych sieci VLAN mogš być definiowane w celu stworzenia bezpiecznego, wydzielonego Intranetu B2B.

Optymalizacja pasma dzięki inteligentnej obsłudze transmisji multicast
Obsługa transmisji multicast znacznie efektywniej wykorzystuje łšcza, niedopuszczajšc do nadmiernego obcišżenia połšczeń sieciowych. Dzięki unikaniu wielokrotnego wysyłania tych samych komunikatów/danych do wielu użytkowników, koncentrator doskonale nadaje się do obsługi aplikacji wymagšcych wysokich przepływnoœci, takich jak telewizja rozsiewcza lub video na żšdanie. Zgodnoœć ze standardem IEEE 802.1p dodatkowo podnosi atrakcyjnoœć rozwišzania, poprzez realizację usług QoS w drugiej warstwie sieci.


Zarzšdzanie end-to-end minimalizuje koszty utrzymania sieci
Poza podstawowymi narzędziami służšcymi do konfiguracji, kontroli wydajnoœci, bezpieczeństwa i błędów transmisji, koncentratory IP Express obsługujš system NetAtlas, oferujšcy zaawansowane narzšdzia konfiguracyjne. System umożliwia kontolę urzšdzeń i przesyłanych danych ograniczajšc czas obsługi i koszty zarzšdzania sieciš. Wœród dostępnych funkcji znajdujš się: alarmowanie, zarzšdzanie wydajnoœciš, zarzšdzanie w przypadku awarii i konfiguracja. Dzięki tej funkcjonalnoœci usługodawcy mogš szybciej zaoferować dostęp szerokopasmowy dla większoœci klientów, po cenie niższej niż w przypadku innych rozwišzań.

Zastosowanie

Funkcje

Oferowany w kompaktowej obudowie mini koncentrator IES-1000, obsługuje karty liniowe, pracujšce w standardach ADSL, ADSL2/2+, G.SHDSL oraz G.SHDSL.
bis. Urzšdzenie posiada dwa gniazda przeznaczone do montażu dowolnej kombinacji kart liniowych. Obsługiwane sš 8-portowe karty SHDSL, 8-portowe karty ADSL oraz 12-portowe karty ADSL2+ z wbudowanym splitterem.
Moduł liniowy G.SHDSL wyposażony jest w jeden port Fast Ethernet, który używany jest jako uplink. Karty ADSL2/2+ i G.SHDSL.bis posiadajš po dwa interfejsy 10/100BaseT Fast Ethernet.

Parametry techniczne

EMC/ESD

* FCC Part 15 Class A
* EN55022 Class A
* EN55024 Class A
* ETS300 386

Bezpieczeństwo

* ITU-T K.20, Appendix C
* CSA 60950
* EN60950
* IEC60950
* UL60950

Dostępnoœć

* ETS300 019